Jorek AB

Specialisten på fönster spröjs

Monteringsanvisning
lös krysspröjs


Principen är densamma med standard spröjs.
 1. Börja med att montera samman spröjskombinationen. fig. 1. Markera clipshållarens position.
 2. Håll den sammansatta spröjsen mot glaset fig. 2 och kontrollera att clipshållarnahamnar mot glaslisten.
 3. Märk ut på glaslisten var spröjsclipsen ska sitta, fig 3.
 4. Spika fast spröjsclipsen i glaslisten, fig. 4. Se till att clipsen ligger an mot glasrutan resp. glaslisten. Notera att uttag finns i clipset för gummilisten, fig. 5.
 5. Använd en hammare fri från grader eller ojämnheter, så att glaset ej repas. Fäst gärna en tejpbit på glaset där hammaren skall glida.
  Typ 1 har 4-6 fästpunkter.
  Typ 2 har 10 fästpunkter.
  Se typer av krysspröjs.
  Tryck därefter fast hela spröjskombinationen mot respektive fästpunkt / clips.
 6. På Typ 2 Fäster man först metallclipset i nederkant mellan aluminiumprofil och gummilist.
mm

Montera samman spröjskombinationen.

Håll den sammansatta kombinationen mot glaset. Kontrollera att clipshållare hamnar mot glaslisten.

Märk ut var clipsen ska sitta.

Spröjsclips, urtaget mot gummilisten.

Fäst gärna en tejpbit på glaset.

Clipshållare.
Viktigt!
Vid montering av Typ 1 och Typ 2 är det viktigt att A-måtten är lika resp. att B-måtten är lika. För övrigt samma monteringsprincip.

OBS!
Gäller endast typ 2. Stick in vingarna på det nedre kantclipset mellan aluminiumprofilen och gummilisten.